Млекопреработване

Млекопреработване

Комплектни линии от прием на сурово мляко до краен продукт  мляко за пиене, кисело мляко, йогурт, бяло саламурено сирене, кашкавал, масло, извара, млечни продукти на млечно-плодова база;

Автоматизирани приемни и охлаждащи линии за сурово мляко;

Автоматизирани  термизационни и пастъоризационни установки за мляко. Фирмата има разработена пълна автоматична система за пастьоризация, като може да се автоматизира наличен топлообменен апарат или да се предложи нова установка с топлообменен апарат на фирма APV, с гарантирани температурни режими;

Напълно автоматизирани системи за измиване и дезинфекция (CIP) на технологични машини и линии;