Нашата мисия

Нашата мисия

mission

  • Да запазим и продължим традицията в производството;
  • Да въведем новото, качественото, модерното в техниката;
  • Да гарантираме изпълнението на Европейските директиви;
  • Да подобрим технологичните характеристики в производството;
  • Да увеличим производствения капацитет;
  • Да намалим енергийните разходи;
  • Да запазим околната среда чиста.