Какво правим

Какво правим

whatwedoИзграждане и реконструкция на хранително-преработвателните предприятия

  • Идейно и работно проектиране и специфициране на оборудването;
  • Инженеринг;;
  • Автоматизиране на технологичните процеси;
  • Доставка на машини, съоръжения, арматура;
  • Монтаж и изграждане на технологични линии и предприятия;
  • Въвеждане в експлоатация;
  • Гаранционно и след гаранционно обслужване, сервиз и резервни части.