Кои сме ние

СИД – 97

Фирма СИД – 97 присъства на българския пазар от 1997 година.
В началото дейността на фирмата е свързана с монтаж на оборудване и технологични линии в областта на хранително-вкусовата промишленост, съвместно с нашите партньори от Франция и Германия.
Натрупаният през годините опит, високата квалификация на персонала, гъвкавото управление на решенията, новите тенденции в машиностроенето и сътрудничеството с водещи световни фирми води до разширяване на дейността и определяне на новите приоритети в развитието на СИД – 97.

Днес ние работим в областта на:

Нашата мисия

• Да запазим и продължим традицията в производството;
• Да въведем новото, качественото, устойчивото в техниката;
• Да гарантираме изпълнението на Европейските директиви;
• Да подобрим технологичните характеристики в производството;
• Да увеличим производствения капацитет;
• Да намалим енергийните разходи;
• Да запазим околната среда чиста.

Какво правим

Изграждане и реконструкция на хранително-преработвателни предприятия